Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

GIÁC NGỘCon đã về đây hỡi Thế Tôn
Đau thương - hờn giận- ngập trong hồn
Về đây con nghe lời phật dạy
Tâm nguyện..phát lòng bao ý ngôn..

Con đã về đây với khói hương
Tâm thành giác ngộ đạo - chân - nương
Một lòng khấn nguyện ơn tam bảo
Sống trọn cuộc đời nếp yêu thương.!

Kính cẩn nghiêng mình đức Thế Tôn
Trần gian nghiệp chướng - thiết tha - buồn
Nghe kinh thấu hiểu đời như mộng
Giác ngộ tâm kinh khổ - lụy-hờn..

Dưới cội bồ đề tán lá sung
Ai ơi chiếc lá đẹp vô cùng
Thôi sân si - giận - đời khô rụng
Giác ngộ..tâm mình... nhẹ ung dung..

_Thuận Thảo_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét