Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

NGHĨA THÂN HÒA


NGHĨA THÂN HÒA.

Sum họp cùng nhau cửa Thích già,
Chị em yêu kính, nghĩa thân hòa.
Kết dây đoàn thể, cho nên mối,
Vợi cảnh phân ly, hiệp một nhà.
Vẻ hận, màu sân thôi dứt cả,
Lòng thành, tâm thật có chi a !
Kìa đường giải thoát, ta mau bước,
Vui vẻ chung về, chẳng lạc xa.

NI TRƯỞNG NHƯ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét