Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

NGHĨA TÒNG LÂMTòng Lâm là cõi chẳng riêng Tây,
Lớn nhỏ vui nhau cảnh hiệp vầy.
Phép cổ thanh quy gìn giữ đó,
Gương kim thể lệ nối noi đây.
Một giòng họ Thích tình êm ấm,
Đồng giống nhà Tăng chí khỏa khuây.
Đạo quả vun bồi ngày chắc thiệt,
Cao sâu tâm trí chẳng vơi đầy.

NI TRƯỞNG NHƯ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét