Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

MÃNThân Tâm nghiêm túc
Ý chí kiên cường
Phước Huệ Song tu
Tâm Linh Hiển phát
Bồ Đề quả mãn
Phật Đạo Viên thành

NI TRƯỞNG NHƯ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét