Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

TƯ DUY SANH TỬNgười Biết Sống tâm không vọng tưởng 
Giữa đời thường hay ngưỡng Thiền môn 
Buồn đau kịp lúc vùi chôn 
Quên đi quá khứ chẳng bôn ba nhiều  

Người Biết Sống thương yêu nhân loại 
Cuộc hồng trần đi lại thản nhiên 
Gắng công tu tập tinh chuyên  
Tùy theo duyên nghiệp hiện tiền trả vay 

Người Biết Sống không hoài danh lợi  
Dòng thời gian đâu đợi tử sanh  
Lá vàng tuy đã lìa cành  
Thân cây vững chải tạo thành lộc non 

Người Biết Sống thân còn sứ mạng  
Gieo nhân lành ruộng cạn đồng sâu  
Giúp người bớt khổ vơi sầu  
Đó là ý sống tròn câu nghĩa tình...


CÔ BẠCH VÂN NHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét