Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

TÂM - NGỌC


Người ta gọi Ngọc là đá quý
Nhờ bàn tay tuyệt kỷ nghệ nhân
Cho nên đá mới hóa thân 
Thành viên Ngọc sáng trong ngần tinh khôi 
Ngọc không giử cái tôi hoàn hảo 
Ngọc lu mờ Tâm bảo đừng lo 
Có Tâm nên Ngọc tròn vo 
Không e sứt mẻ không dò bụi than 
Tâm sẵn có cung đàn lỗi lạc 
Réo rắt vang khúc nhạc tương cầu 
Tâm chia sớt nổi buồn sâu 
Cho màu Ngọc biếc đến đâu cũng ngời 
Tâm biết được dùng lời ái ngử
Tạo cho đời vui chữ bình-an 
Ðường xa Ngọc cứ ngở ngàng 
Nhờ Tâm dẩn tới địa đàng tình thương 
Nơi xứ lạ bốn phương chung một 
Do nhân duyên tươi tốt gieo trồng 
Ðèn Tâm soi ngỏ hiệp đồng 
Ngọc xin tỏa chiếu tấm lòng cố tri 
Ngọc cũng có đôi khi rơi rớt 
Tâm vẹn nguyên không rớt không rơi 
Mặc cho thế sự đổi dời 
Ngọc đây Tâm đó chẳng rời niềm tin.


CÔ BẠCH VÂN NHi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét