Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

CẢM TÁC TỰ THÁN
Giọt mưa trên lá lung linh 
Một cơn gió nhẹ tử sinh thoáng về 
Lên non vùi hạt Bồ Đề 
Bụi hồng bỏ lại tư bề lao xao 
Núi kia xanh thẳm một màu 
Bầu Trời mây trằng thanh cao thuở nào 
Đời là một giấc chiêm bao 
Quay đầu nhìn lại bóng chao nghiêng hình 
Quán Thân thấy rõ chính mình 
Quán Tâm tìm ánh Quang minh Nhiệm mầu 
Đạo cho lý giải thâm sâu 
Pháp truyền khắp cõi bể dâu ta bà
Chúng sanh tu tập giao hòa 
Thuận lòng bá tánh hằng sa thảy đồng 
Đôi bờ nước chảy xuôi giòng 
Đổ ra biển lớn trăm sông chung nguồn 
Rủi may trong sự vui buồn 
Ai người còn mất tâm luôn như thường 
Trước sau cũng một con đường 
Luân hồi mãi mãi một phương thăng trầm 
Bánh xe chuyển hóa ngàn năm 
Càn khôn vũ trụ vạn tầm Nhân Thiên 
Nhiếp Tâm buông bỏ ưu phiền 
Bên cầu Giác ngộ như nhiên đón chờ ... 

CÔ BẠCH VÂN NHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét