Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

10 ĐIỀU VÔ ÍCHTrong lòng chưa thiện chưa lành
Phong thuỷ vô ích, khó thành việc chi

Cha mẹ khi sống… vô nghì
Chết rồi thờ cúng lễ nghi ích gì?

Anh em chẳng thuận hoà… thì
Bạn bè ngàn dặm ích chi luận đàm!

Hằng ngày hành động tham lam
Đọc sách vô ích, tội phàm mê tâm

Lòng người trái đạo, nghiệp thâm
Thông minh vô ích, khó kham việc đời

Kiêu căng, ngã mạn chấp thời
Học rộng vô ích, người người lánh xa

Không thông thời vận, chánh tà…
Vọng cầu vô ích, đạo nhà phù du

Tham lam trộm cắp tội tù
Bố thí vô ích, não ưu buộc ràng

Nguyên khí chẳng giữ linh căn
Uống thuốc vô ích, bệnh càng luỵ thân

Tà dâm loạn phép gia luân
Âm đức vô ích, phước phần mòn hao.

___HT THÍCH GIÁC TOÀN___
________ 
Linh căn: tâm tánh, chơn tánh trong sạch.
Tà dâm: ngoại tình, không giữ đạo nghĩa vợ chồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét