Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

NÂNG CUỘC ĐỜI LÊN1.
Từ trong vô lượng tử sinh
Luân hồi chìm đắm khổ tình trầm luân

Noãn, thai, thấp, hóa… xoay vần
Nhân nhân quả quả muôn phần tai ương
Tham sân si nghiệp vấn vương
Buồn vui, mừng giận lắm đường oan gia
Thương ghét, thù hận… ái hà
Đời đời cột trói ta bà khổ thân
Tình tiền như áng phù vân
Lợi danh bèo bọt phong trần xiết bao!
Tỉnh mê - mê tỉnh dạt dào
Một ngày bừng ngộ muôn màu đắng cay!
Biển trần lặn hụp heo may…
Mộng trần chìm nổi hình hài nát tan
Người ơi! Ngàn kiếp mơ màng
Người ơi! Tỉnh thức lên đàng hồi tâm


2.
Cuộc đời cõi mộng trăm năm
Mộng hiền, mộng dữ… đúng - lầm… do ta
Khéo tu, tìm vượt ái hà
Khéo tu, tự tỉnh vượt qua khổ sầu
Nâng đời khỏi chốn sông sâu
Nâng đời khỏi chốn bể dâu dặm trường!
Tham sân si… kiếp nhiễu nhương
Thất tình, lục dục phố phường đau thương
Chất chồng nghiệp quả vô thường
Xa lìa huyễn mộng lên đường tầm tu
Ngày ngày tinh tấn công phu
Bỏ quấy ác, bỏ ngục tù chấp mê
Chuyển tâm nương cội bồ đề
Lần theo tuệ giác quay về nẻo xưa
Nâng đời hướng tối thượng thừa
Vô thượng chánh đẳng thuyền đưa sang bờ
Cuộc đời hiền đẹp như thơ
Thân an, tâm định như tờ kinh thiêng
Nam mô Phật pháp diệu huyền
Nam mô nâng bổng về miền chơn như
Cuộc đời thực thực hư hư
Nam mô nâng bổng bi từ hồi hương
A Di Đà Phật tây phương
Nam mô nâng bổng về nương đức Ngài
Nam mô Phật tổ Như Lai.
Về nơi chư Phật Niết bàn thiên thu...

___ HT THÍCH GIÁC TOÀN___

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét