Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

NỤ CƯỜI VÔ NGÔNPhật về nụ mỉm tịnh yên
Từ uyên nguyên đã an miền Thái không
Phật dạy tất cả trong con
Nước mây sương gió một nguồn không hai

Ngừng truy quá khứ tương lai
Nụ cười giác ngộ nở ngay đây mà
Hiện tại pháp lạc…Maha
Nhìn sen tâm ấn phóc ra phương ngoài

Xem trăng thì kệ ngón tay
Lên bờ - bè thả chạm đài trạm viên
Yêm mala thức nhiệm huyền *
Niết bàn tịch mặc neo thuyền chơn như

Nhìn đời bằng ánh thương yêu
Hạt khinh an kết muôn chiều vô dư!
Mỉm cười vô lượng tâm từ
Bật gốc sân hận hình như ...rứa là...Vi tiếu nhãn tạng niêm hoa
Em vô ưu nở giữa tòa Như lai
Mạng mạch mỉm - nụ đạo khai
Quay về tự tánh trồng lời vô ngôn

Lê Đăng Mành

* Trên thực tế, mỗi chúng sinh đều có Thức thứ tám, tức thức A Lại Gia. Thức A Lại Gia gồm cả hai phần nhiễm ô và thanh tịnh. Qua tu hành, mọi người đều có thể đoạn trừ phần ô nhiễm, biến thức A Lại Gia thành tâm thức thuần tịnh, cũng là Yêm ma la thức của Phật. Phần thanh tịnh trong thức A Lại Gia chính là Phật tính, mà trong các bộ Kinh Bát Nhã thường được nói tới. Cũng vì vậy mà có sách gọi Thức A Lại Gia là Như Lai tạng thức hay Chân thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét