Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

VỀ THÔIVề đây lặng ngắm mây ngàn

Nghe đêm tịnh lặng bên đồi sương gieo

Tình thơ gió lắng trăng treo

Mộng đời bão táp eo sèo bao niên

Nhặt khoan mưa nắng u miền

Nghìn thu nghiêng ngửa rong thuyền ngược xuôi

Mấy mùa sinh tử khóc cười

Mới hay cõi tạm trò chơi luân hồiGM.Nguyễn Đình DiệmKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét