Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

TÂM BÌNH, THẾ GIỚI BÌNH


Tin đồn ngày tận thế
Lan khắp cả địa cầu
Bình tâm cứ đi,về...
Không phiền não khổ đau

Vạn pháp có trong nhau
Hữu sanh thì hữu diệt
Có sắc khi đủ duyên
Về không thì từ biệt

Tâm hằng luôn cầu nguyện 
Tự tánh rực DI ĐÀ
Thường Quang ánh mầu nhiệm ...
Dẫu đi giữa Ta Bà.

Triệu triệu năm phía trước
Và triệu triệu năm sau
Ta :Gió Lửa Đất Nước *
Ung dung bước bên nhau

Vạn vật trong vũ trụ
Luôn biến đổi khôn lường
Sanh,diệt từng sát na
Khởi niệm là Vô thường

Mặt trời cần mẫn thức
hành tinh mãi mãi xanh
sân trước cành mai nở**
cầu pháp giới an lành

Chúng sanh đón bình minh
Muôn mùa xuân miên viễn
Tâm bình thế giớ bình
Tự tại bước an nhiên./.
                            Lê Đăng Mành

Ghi chú:
*Gió:oxygène
  Lửa:carbone
Đất: nitrogène
Nước:hydrogène
(gọi là tứ đại hoặc cát bụi)
**ĐÌNH TIỀN TẠC DẠ NHẤT CHI MAI
                             THIỀN SƯ MÃN GIÁC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét