Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

THỆ NGUYỆN NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO !Khổ hạnh máu cạn mật khô*

Bảy tuần thiền định xa bờ tử sanh

Trần gian mừng Phật Đạo thành

Đấng Vô Thượng Sĩ Cha lành bao dung


Quả đất rung chuyển đón mừng

Chư Thiên tán thán thỉnh dâng lời cầu

Cúi xin Phật chuyển Pháp Luân

Đạo vàng bừng chói hào quang an lành...


Tâm Ngài an ! Đạo đã thành

Con bồn chồn động nên loanh quanh hoài

Ném đời trôi tuột  hư hoai

Đắm theo sắc dục loay hoay giữa đường


Từ nay liễu nghĩa tâm nguồn

Buông từ hạt bụi đong lường hơn thua

Tị hiềm ganh ghét,phân bua !

Thỏng tay quăng bỏ vén xua mây mờ


Huân tập tánh thiện nguyên sơ

Biết tâm tàm quý để chừa : kiêu căng


Nuôi lòng từ ái khiêm cung

Dưỡng tuệ quán pháp vô thường,tánh không
Giới Định Tuệ quay về nương

Nhân Tâm Trực Chỉ **chơn thường thế gian


Quê nhà mưa xối rét chan

Ngày Thành Đạo rực ánh vàng lung linh

Đông tây đón ánh bình minh

Gần ba thiên kỷ xương minh Đạo Mầu./.

                                     Kính Dâng ngày Thành Đạo

Ghi chú:

*”Ta tu khổ hạnh ép xác máu cạn thì mật khô,
Thịt cũng hao mòn...Lời Phật”
Thấy rằng khổ hạnh làm giảm
Tri thức và mệt mỏi tinh thần,Ngài
Liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy...(theo Đức Phật
Và Phật Pháp...NARADAMAHA THERA
Phạm Kim Khánh dịch)
**lời TỔ

LÊ ĐĂNG MÀNH  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét