Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

TUỒNG ĐỜI GIẢ TẠMTrường hát nhân sanh cứ diễn trò
Hơn thua cao thấp mặc so đo
Thông minh tài trí trang anh dũng
Dại dột ngu si cũng một gò
Sống tạo lợi danh cùng phú quý
Thác rồi hóa đất cũng xương tro
Chỉ còn tội phước đem theo đặng
Thưởng phạt công bình chớ có lo.

PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét