Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

ÁNH TRĂNG THIỀN


Kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa
                                               xuất gia 8/2 âm lịch
Gió lành luồn gọi khóm tre làng
Yên ả bóng ngày thường bước sang
Nắng xuống trân châu phun sắc thắm
Chiều đi hổ phách nhuộm mơ màng
Vô tâm đối cảnh lìa sanh tử
Tầm đạo xuất gia dựng đạo tràng
Chuyển pháp thấm nhuần ân Thiện Thệ
Xưa sau ngời mãi ánh trăng vàng…!
                                                 Lê Đăng Mành

CÁC BÀI HỌA:

                   BÓNG TỪ BI

Đêm nay trống điểm ở chùa làng
Tháp dưới chuông rền cũng vọng sang
Ngước lại duyên bèo thôi dám ước
Nhìn qua nợ bọt nỡ nào màng
Sáng ra chí nguyện trì kinh tụng
Tối đến thành tâm niệm chuỗi tràng
Nương bóng từ bi thờ lạy Phật
Mai về tịnh độ bái sen vàng
                                       Trần Ngộ Lâm Đồng


 ĐẠO MẦU.         Chân lý hoằng truyền khắp thế gian.      
        Đạo mầu không biện biệt hèn sang.
         Xuất gia tầm đạo tâm đã quyết.
         Cát ái từ thân khó chẳng màng.       
        Dương thái giao duyên cùng thiện pháp.
        Âm siêu giải nghiệp với đàn tràng.
         Là người anh cả trong nhân loại.      
         Ban tặng chúng sinh ánh đạo vàng. 
                                   
                                                       H
ồ Trọng Trí   Kim Long, BRVT

                       
THÁI TỬ XUẤT GIA

               Qua bốn cửa đi đến xóm làng
              Gặp người già, bệnh, chết vừa sang

                 Thầy tu đã khiến giầu không thiết

Phật quả làm ngôi báu chẳng màng
              Tất Đạt(*) phát tâm rời điện ngọc 
               Cồ Đàm(*) giác ngộ tới đàn tràng
               Niết Bàn Ngài nhập nghiêng thiền định
               Chính quả thành công tỏa ánh vàng.
                                              Lê Trường Hưởng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét