Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

SỐNG GỞI THÁC VỀSự đời gẫm lại nghĩ mà ghê
Sống gởi rồi mai lại thác về
Khôn dại cùng chung ba tấc đất
Giàu sang chưa chín một nồi kê
Tranh giành trước mặt mây tan tác
Đày đọa kiếp sau chịu nặng nề
Ai sớm thức tâm quày trở lại
Nương thuyền giác ngạn trở về quê.

PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét