Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

BÊN DÒNG ĐỜI1.Thị phi trong đục bổng trầm

Lên lên xuống xuống âm thầm phù du

Tham sân hỷ nộ…sa mù

Khổ đau chướng nghiệp lưu tù triền miên.2.Người hiền biết giữ cái tâm

Sân si biết thoát lặng câm não phiền

Ham danh hám lợi đảo điên

Người hiền tỉnh thức thoát triền khổ đau.3. Gửi theo mưa nắng mây trời

Buồn vui danh lợi…giấc đời bóng mây

Mở tay ngó lại tháng ngày

Dòng sông tham luyến trả vay trùng trùng.4.Giữ gìn giới luật trong đời

Tu thân sửa nết tiếng lời nhẹ tênh

Buông ra tham giận…nổi nênh

Tâm hòa vạn cảnh não phiền hóa không.


GM.Nguyễn Đình Diệm tháng 12.2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét