Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

CÂU HỎI CỦA EM TÔIEm hỏi tôi về chân tâm,
đọc thấy trong kinh điển,
hãy để biến chuyển thầm,
trong từ ngày em tu tập.

Em hỏi tôi về Phật tánh,
khi cả ngày chỉ thấy
quanh mình là chúng sanh,
và những điều chán ngấy.

Em hỏi tôi về hạt châu
kinh nói trong chéo áo,
tìm mãi không thấy đâu.
có thật hay ngụy tạo.

Tôi xin nợ câu đáp,
em cứ sống từng ngày,
dù sương sa bão táp,
giữ được tâm ban đầu.

Rồi năm năm đi qua,
một chiều tôi gặp lại,
em bảo rằng câu hỏi,
vẫn còn đó chưa tan.

Rồi mười năm đi qua,
một ngày tôi gặp lại,
em có hơi mỉm cười,
câu hỏi vẫn còn tươi.

Rồi sẽ bao năm nữa,
em có câu trả lời,
thời gian tuy không đợi,
trái chín chờ đúng thời.

Tuệ Khang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét