Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

VỀ ĐÂY ĐỂ THẤYDuyên sanh
Từng bước ta về
Gửi hồn
Ấm áp bộn bề trầm luân
Khổ vui
Chen chúc gian truân
Viễn du
Khắp cõi ba tuần sinh linh
Chưa từng
Nhìn lại tâm mình
Vụt vào
Giấc mộng sắc thinh kiếp người
Có không
Lặn hụp biển khơi
Lưu vong
Ký ức đất trời thương ai?
Miên man
Biền biệt canh dài
Quên mình
Trước cảnh đền đài phù du
Tủi thầm
Chôn lấp thiên thu
Bao lần
Vỡ nát mây mù vướng chân
Ngược xuôi
Thảm cảnh trăng ngần
Xuyên qua
Lối cũ một vầng chơn như

Nẻo Xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét