Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

PHẬT VỀ


Phật về mở cửa vô minh
Khơi dòng suối ngọt nối tình chúng sanh
Phật về cho đất thêm lành
Cho hoa thêm nhụy, cho cành thêm bông
Phật về cá được đầy sông
Cho chim về tổ, cho đồng lúa reo
Phật về tánh thiện ngó theo
Tham sân si bớt làm theo việc lành
Phật về cho hết chiến tranh
Hoa sen nở khắp đất lành năm châu
Phật về vui cả địa cầu
Đông tây gần lại, tình người bao la
Thấy về ta lại thấy ta
Thấy sông thấy núi, thấy ra cội nguồn.

THÍCH QUẢNG HIẾU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét