Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

TỪ TÂM


Người tu không biết giận lâu
Tương chao nay đã thấm sâu vị đời
Từ quang Đức Phật rạng ngời
Khai đường minh triết tỏ lời Pháp hoa
Tâm người tu phải vị tha
Thân an vững chãi bước qua vận thời
Dù cho vật đổi sao dời
Tròn câu bác ái vì người vì ta
Ngước lên thấy ánh trăng ngà
Ngó xuống để thấy ta bà vô minh
Bao la vạn vật hữu sinh
Nhân duyên kết nối đậm tình giao thoa
Kính tặng SC Thích Nữ Đồng Lạc (Kim Liên)


Cô Bạch Vân Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét