Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

HAI KIỂU IM LẶNGTráng Sỹ : 

Im lặng không phải là câm
Im lặng là để ngấm ngầm ra tay.
Im lặng không phải là cay (cay cú)
Im lặng là để phơi bày trắng, đen
Im lặng không phải là hèn
Im lặng là để chờ phen trả thù.
Im lặng không phải là ngu
Im lặng là để.. đánh đu với đời.

Người tu :

Im lặng không phải là câm
Im lặng là để quán tâm của mình.
Im lặng không phải bất bình
Im lặng để khỏi sự sinh trùng trùng
Im lặng để sống Đại hùng
Thắng mình hơn thắng ba quân bên ngoài.
Im lặng chẳng hơn thua ai
Im lặng là để tâm này thênh thang...

Thích Tánh Tuệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét