Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

NÉT ĐẸP NGƯỜI CƯ SĨCư sĩ ăn nói nhẹ nhàng,
Tính tình đằm thắm, chan hòa, khoan thai.
Lòng luôn chân chính, thẳng ngay.
Tâm thường trong sáng, tốt lành, an nhiên.
Việc làm ích lợi, thiện hiền,
Từ bi, hỷ xả trước tiên ghi lòng.
Phật pháp dễ biết tỏ thông.
Những bài kệ, chú thuộc lòng không sai.
Đọc kinh, nghe pháp hàng ngày,
Ghi tâm, khắc trí lời Thầy giảng, khuyên.
Ăn chay, niệm Phật cần chuyên,
Hành thiền an định, trí huyền sẽ minh.
Song tu phước huệ thực hành
Ba nghiệp thanh tịnh chí hằng quyết tâm    
Công tu tinh tấn tự thân
Độ người đạt nguyện tâm an như mình 
Người thân ắt sẽ đồng tình
Khi ta tu tốt chứng minh đạo lành. 
Nguyện cùng tất cả chúng sanh:
“ Bước theo chân Phật, đồng hành Tây Phương.”
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét