Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

KHÔNG HAM CÕI TỤCBiết chốn trần gian là cõi tạm
Soi lòng còn rõ cái tâm tham
Si mê cuồng vọng đèo sân hận
Vô thường nhiều nỗi kéo lam nham
Tự hứa thực tu để tuệ giác
Dứt trừ tam độc quyết tâm làm
Mỗi ngày siêng tâm tự giải thoát
Xa lìa cõi tục chẳng còn ham

TÂM NGUYÊN

2 nhận xét:

  1. Thơ sai luật rồi, chỉ đọc cho vui thôi, đừng nhớ nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ sai luật rồi, chỉ đọc cho vui thôi, đừng nhớ nhé!

    Trả lờiXóa