Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

THUYỀN TÂM CẢM TÁC



Thuyền lạc bến quay về bờ giác
Khách hồng trần phiêu bạc muôn phương
Tâm vì một chút tơ vương
Ngược dòng nước đục nào tường phong ba ...


Cô Bạch Vân Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.