Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

ĂN CHAYCó ăn là phước lắm rồi
Tham chi ngon miệng...lệ rơi ngậm ngùi
Rau dưa, tương đậu mà vui
Mượn nuôi thân tạm, đẩy lùi tham, si.
Sống bình đẳng, sống từ bi,
Sát sanh, hại vật ích chi cho mình.
Gieo nhân, cộng nghiệp chúng sanh,
Quả mà khi trổ thất kinh hãi hùng.
Nguyện xin học hạnh Đại hùng
Thiểu dục tri túc, khiêm cung với đời.
NGUYÊN GIÁNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét