Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

BẢN LAI VẸN TUYỀNPhật là tim, Phật là tay

Nên tình thương ấy tràn đầy, mênh mông..

Phật là Bát Nhã trí thông

Chiếc ngai Phật ngự cõi lòng chúng ta 

Quên thì ta, Phật cách xa

Nhớ, tâm tỉnh thức, một nhà Như Lai

Ta- Người tuy một mà hai

Tuy hai mà một, bản lai vẹn tuyền .

Ai ơi.. đừng lỡ nhân duyên!THÍCH TÁNH TUỆ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét