Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

BUÔNG XẢBuông đi cho hết muộn phiền
Xả đi để bước về miền an nhiên
Lặng trong thanh tịnh cõi Thiền
Ngộ ra ánh sáng, tâm hiền vô ưu.

TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét