Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NGHE TÂM NÓIHãy lặng yên nghe tâm lên tiếng
Vì chính ta rõ biết hơn ai
Nhìn sâu và quán xét hàng ngày
Giữ tâm ta cho tròn, đừng méo.

Hãy nhớ rằng ta đừng níu kéo
Những điều không đúng ở trong tâm.
Hãy cho đi tham, giận, ưu phiền,
Những nỗi niềm vui khúc hoan ca.

Hãy quay về chính nẻo riêng ta,
Nghe tâm lên tiếng trong yên lặng.
Thanh tịnh để nghe được tất cả,
Hạnh phúc là tâm hóa vô ưu.
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét