Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

SẮC KHÔNGSẮC KHÔNG biến hiện tháng ngày

Chiếc thân năm uẩn chút này đẳng đeo

Xuân qua hỏi tuổi bao nhiêu?

_ "Ghềnh xa sóng vỗ, thuỷ triều xôn xao!"

Thì ra vô lượng chiêm bao

Câu sinh một dải lụa treo thác ngàn

Hư vô nhựt nguyệt mênh mang

Ta dong ruổi mãi bước ngàn năm xưa

Giờ thôi thì mặc nắng mưa

Cũng về lặng lẽ quỳ thưa Di Đà

Thưa rằng: Cửu phẩm liên hoa

Quê hương con đó, một toà sen thơm

Như Lai thọ ký cho con.

QUẢNG TỰU ĐOAN THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét