Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NHỚ ĐẠO LÀM CON
Ơn cha, nghĩa mẹ lớn lao,
Trả trăm ngàn kiếp không sao vẹn tròn.
Cho nên phải nhớ đạo con,
Đừng làm cha mẹ héo hon rầu buồn.
Hết lòng hiếu thuận luôn luôn,
Để cha mẹ mãi không thôi mắt cười.

TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét