Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

TÁN THÁN BÁT NHÃ TÂM KINH


MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Là cốt tủy là tâm tông chư Phật
Là đỉnh cao vun vút ngọn Himalaya
Là ngôi sao Bắc Đẩu giữa thiên hà
Là biển cả ôm ngàn muôn lục địa
 
MA HA ấy vĩ đại nào có nghĩa
Lớn bao nhiêu BÁT NHÃ vẫn viên dung
Nhỏ bao nhiêu BÁT NHÃ vẫn tâm trung
Đất mãi hẹp Trời tam thiên mãi thấp
 
Hạt bụi-hành tinh, tương ưng giới pháp
BÁT NHÃ uyên nguyên Trí tuệ thậm thâm
Trời người lặng im, bất khả thuyết ngôn
Đại đạo sáng soi thập phương tam thế
 
Sắc bất dị không-sắc không bất dị
Không tức thị sắc-sắc tức thị không
Ngũ uẩn giai không, khổ ách nào còn
Duyên giả hợp tựa khói mây sóng nước
 
Quá khứ vị lai hình hài sau trước
Ta nhìn ta đâu ngã thể tự thân
Cảm thọ mang mang, nghiệp thức trùng trùng
Giông bão nổi sóng trào dâng muôn trượng
 
Trong tĩnh lặng những hạt mầm năng lượng
Sinh diệt triền miên tương tác dung thông
Nhật Nguyệt tinh vân diệu hữu không cùng
“Một: tất cả- tất cả đều trong một”
 
“Không -Thời” đo bởi vọng tâm chấp trước
Hãy lặng nhìn sen nở đóa càn khôn
Kính lạy Thế Tôn khai mở suối nguồn
BA LA MẬT bến bờ qua giải thoát
 
BA LA MẬT đường đi lên viên giác
Bể khổ sông mê, nắng lóa “không hoa”
Bồ Tát ứng thân hóa độ Ta Bà
Đáo bỉ ngạn sát na Thuyền Bát Nhã
 
Trí tuệ vô biên, Như Lai thánh quả
Vạn pháp y nhiên, Phật tánh thường hằng
Nam mô Tự Tại Quán Âm
Bướm dồn dập cánh: mưa dầm dặm xa
YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ BA LA
YẾT ĐẾ BA LA TĂNG
YẾT ĐẾ BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA
Não phiền nào cũng vượt qua!
 
California, Trung thu Đinh Hợi_2007
QUẢNG TỰU - ĐOAN THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét