Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

VỀ ĐÂU ?Nghiêng chiều vạt nắng khẽ buông mau 
Mỗi bước xuân qua tuyết nhuộm đầu 
Nhặt cánh mai gầy ươm vóc hạc 
Vin cành phượng thắm thả hồn lau 
Một đời khiết tịnh nêu gương sáng 
Trọn kiếp tinh nghiêm hướng đạo mầu
Đã biết dương trần là cõi tạm 
Dặm về , sớm chọn sẽ về đâu ?!
                                 Thích Thiện Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét