Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

CHỮ NHẪN
Nhẫn là quý báu xưa nay,
Nếu muốn học đạo phải hay thường hành.
Loạn đời, kiếp sống mỏng manh,
Khéo tu nhẫn nhục mới sanh tâm hiền.
Nhẫn hòa thì đạo mới nên,
Cứ trì cho chắc, công lênh quản gì.
Trăm năm pháp sử tạc ghi,
Lòng kiên nhẫn ấy không chi sánh bằng.
Ngàn kiếp cũng mãi lưu danh,
Nhẫn tài như thế tiếng lành thơm lâu.
Nhẫn hòa vẫn sáng đạo mầu.
Khuyên người hãy nhẫn, đừng sai chí mòn!

TÂM NGUYÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét