Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

CHỮ TÂMTrong đạo pháp chữ Tâm đừng chủ,

Tu hành hay, dở cũng do tâm.

Đừng quên luôn nhớ là Vô Ngã,

Tỉnh giác tức là chẳng có Nhân.

Vướng mắc Chúng sanh là hữu tưởng,

Xa lìa Thọ Giả mới là không.

Tâm không trước cảnh đâu còn chấp,

Ông Chủ hiện hình, đấy chính Tâm. 


THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét