Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

CÔNG PHU KHUYA
Một ngọn đèn vàng, một cuốn kinh,

Trời khuya rên rỉ tiếng côn trùng.

Tiếng chuông huyền diệu qua bờ giác,

Nhịp mõ cảm thông dứt tử sinh.

Câu kệ khuyên ai chưa thức tỉnh,

Lời kinh nhắn kẻ đã quên mình.

Cảnh trần không nhiễm mùi trần tục,

Một ngọn đèn tàn, một cuốn kinh.


THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét