Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NGHIỆPNghiệp là gì bạn biết không?

Hành động, lời nói đều không ngoại vòng,

Tư tưởng cũng lại cùng chung,

Mà xây nên nghiệp tự mình tạo ra

Nghiệp lành, nghiệp dữ  đều là:

Như bóng nó vẫn theo ta chẳng rời,

Dù bao nhiêu kiếp đổi dời,

Cũng không xóa được nghiệp người đã xây.

Bạn ơi chỉ có cách này:

Tu tâm, luyện tánh chuyển xoay nghiệp mình,

Tránh ác, làm lành.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét