Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

GẶP ĐẠO
Mỏi măt tìm cầu đâu chẳng thấy,

Tình cờ lại gặp kiếp này đây.

Con đường đạo lý còn xa tắp,

Rảo bước nhanh chân mới kịp người.Rảo bước nhanh chân mới kịp người,

Kịp rồi ta lại cố không thôi,

Cố sao thoát được ngòai tam giới,

Chớ để nghìn thu một tiếng cười.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét