Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

CẢM TÁCXuất gia Thầy bảo phải hồi gia,

Nhớ thế sau này mới nhận ra

Phật chẳng ở chùa hay ở tháp,

Mà Linh Sơn ấy tại tâm ta.

Vô minh che lấp nên không thấy,

Giác ngộ mới hay tự tánh mà.

Diệu lý bừng khai tri kiến Phật,

Ơn Thầy khai thị thật cao xa.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét