Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NƠI ẤY BÌNH YÊNMong em về nơi ấy
Có cuộc sống bình an
Phước – Huệ đắp tròn đầy
Tuệ minh tràn soi sáng.


Mong em về nơi ấy
Có Đức Phật Di Đà
Đưa bàn tay đón đợi
Rước em về vĩnh yên.

Đừng về cõi chư Thiên
Chớ quay lại kiếp người
Quỷ, súc, A tu cũng tránh
Địa ngục càng phải xa.

Chỉ nơi ấy nhà ta
Không mưa giông, bão táp
Không xấu ác, tranh giành
Không khổ ải trầm luân.

Chỉ nơi ấy nở hoa
Thanh tịnh rất tuyệt vời
An nhiên cùng muôn kiếp
Cực Lạc đấy, em ơi!

Cực Lạc đâu xa xôi :
“ Khi ta giác ngộ rồi,
Ta bà thành Cực Lạc,
Cực Lạc trong tâm ta.”
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét