Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

QUẢ BÁOKhỏi rồi lại ngứa lạ lùng thay,

Mấy chục năm rồi nghiệp báo đây.

Kiếp trước gây nhân đâu có biết,

Đời này chịu quả chẳng hề sai.

Trả cho hết nợ lòng thanh thản,

Khất khửa càng thêm vướng mắc hoài.

Nhắm mắt buông tay về đất Phật,

Thoát vòng lục đạo, kiến Như Lai.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét