Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

THỰC HƯLấy mây ta để làm y

Lấy gió di chuyển đi về muôn phương.

Lấy trời che phủ tuyết sương,

Lấy đất làm giường ngủ tạm trần gian.

Lấy trăng sáng tỏ làm đèn,

Lấy sao làm bạn trên đường viễn du.

Lấy bể cả rộng bao la,

Làm ao tắm mát, rồi về Chân Không.

Tụng kinh Bát Nhã tinh thông

Tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao

Thực hư, hư thực thế nào?

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét