Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

SÁM HỐI
Làm người có lắm lúc sai,
Nhưng mà phải kịp nhận ra lỗi mình.
Nhìn lại để thấy phân minh,
Xét suy nguồn khởi sự tình biết ngay.
Dành tâm sám hối hàng ngày,
Lỗi kia xin hứa từ rày ăn năn.
Đúng, sai khi đã rõ ràng ,
Dặn lòng không dám phạm vào lỗi xưa.
Thói xấu kiên quyết xin chừa,
Khi chưa sửa đổi thì chưa yên lòng.

Quét tâm, thân rửa đã xong,
Ta về yên lặng trong vòng như nhiên.

TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét