Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

THIỀN TRONG TA


Chúng ta đang sống cùng thiền

Mà không hề biết trong thiền có ta.

BÙI BÍCH TÂM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét