Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

VÔ THƯỜNG


Tôi như giọt nước bềnh bồng
Nương theo con sóng về trong cõi này
Sóng thì vĩnh cửu còn đây
Tôi thì khoảnh khắc trong tay vô thường.

TRÀ KIM LONGKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét