Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

THÔI KỆ


Nhường người thì thắng về ta
Tranh giành phần thắng là ta thua rồi.
Ta ơi! Xin hãy nhớ lời :
" Đừng lo hơn thiệt, thắng thua làm gì.
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét