Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC


Hướng dương đẹp tựa mặt trời
Trên đời hạnh phúc là người biết tu.
Cuộc trần thì mãi "lu bu"
Biết đời như huyễn buông thư nhẹ nhàng...
Mùa thu đẹp nhất lá vàng,
Bước chân an tỉnh giữa ngàn biến thiên.
Như Nai bên suối thật hiền,
Như nhiên lòng chẳng phan duyên, buộc ràng...
Thu về trên khắp nhân gian,
Mỉm cười tâm nguyện bình an cho đời.
Trong hồ sen đẹp tuyệt vời,
Người hạnh phúc nhất chính người khéo tu.
THÍCH TÁNH TUỆ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét