Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

TÌM VỀ TÂM TATa về nương tựa chính ta
Xét tâm tìm điểm yếu là trước tiên
Tốt xấu sẽ thấy hiện tiền
Tâm nghĩ đến Phật, Phật liền hiện ra.
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét