Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

TỈNH THỨCMỗi độ Xuân sang, mỗi độ sầu,

Tuổi thêm chồng chất, nghiệp thêm sâu.

Ta bà bể khổ không ham thích,

Cực lạc an vui quyết chí cầu.

Sinh tử, luân hồi không vướng mắc,

Hồn nhiên, tự tại chẳng lo âu.

Tuồng đời ảo ảnh bày ra đó,

Tỉnh – thức thì nên , lọ phải cầu.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét