Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

GIẢI THOÁT


Đời là bể khổ, nương dâu,

Chân nhà tu phải nhuộm màu phong sương.

Mang tình thương tới muôn phương,

Sắc không, không sắc chẳng vương vấn gì.

Thoát vòng tục lụy đam mê,

Cái thân tứ đại trả về bản lai.

Chân không, tâm ngộ không hai,

Kim đài dở gót về nơi thanh nhàn.

Giã từ cát bụi bên đường,

Dù dơ, dù sạch đừng vương gót này.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét